قبول وکالت و پیگیری امور ثبتی

توسط وکلاء پایه یک دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری

الف - امور ثبتی : طرح و دفاع از کلیه دعاوی ملکی از جمله ؛ خلع ید – رفع تصرف عدوانی – رفع مزاحمت – الزام به فک رهن – تخلیه اماکن مسکونی و تجاری – رفع ممانعت از حق – الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – خسارت عدم انجام تعهد – الزام به انجام تعهد - مطالبه ثمن معامله – ابطال سند – ابطال قرارداد - فسخ قرارداد – افراز و تفکیک املاک مشاع - دستور فروش املاک مشاعی - کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام و خاص - اجرت المثل – تعدیل اجاره بها – سرقفلی و حق کسب و پیشه – تخلیه اماکن تجاری– انتقال منافع –اخذ به شفعه – الزام به تحویل مبیع – مطالبه سهم الارث– تقسیم ترکه و ارث- تامین دلیل – توقیف اموال و ...
ب - کارگروه امور حسبی : اخذ گواهی انحصار وراثت – اخذ حکم فوت – اخذ گواهی رشد – اخذ حکم حجر – اخذ دستور فروش ملک مشاع – تنفیذ وصیت نامه – نصب و عزل قیم – عزل ولی قهری – طرح دعوی تحریر و تقسیم ترکه – تنظیم وصیت نامه – مهر و موم ترکه و ...
ج - تنظیم انواع قراردادهای ملکی با ثبت در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری ....
د - داوری : قبول و انجام امور داوری در کلیه قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی – ارائه مشاوره و تنظیم قراردادهای داوری – انجام داوری و حل و فصل اختلافات حقوقی – تشکیل جلسات دعوت به صلح و سازش با تشریح حدود قانونی دعوی - تلاش در جهت رفع اختلافات حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی – تلاش جهت پیشگیری از وقوع جرائم و کاستن از حجم پرونده های متعدد در محاکم قضایی - صدور رای داوری – اجرای رای داوری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی
هـ - امور جزایی و کیفری : کلاهبرداری– خیانت در امانت– تصرف عدوانی – معامله معارض – انتقال و فروش مال غیر – جعل – تحصیل مال نامشروع – معامله ربوی – استفاده از سند مجعول – تغییر کاربری غیر مجاز – شهادت دروغ و ...
و - دیوان عدالت اداری : طرح و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری – ابطال و اصلاح آرای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری– دعاوی اشخاص از ارگانها و نهادهای دولتی و ...
ر – اجراییه ثبت : تقاضای صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی تا استیفای حقوق – ارائه خدمات وصول مطالبات از طریق توقیف و تامین اموال بدهکاران و ضامنین آنها و ...